Concurso de Traslados
  Mesa Sectorial
  Xuntas de Persoal
  Profesorado Interino
  Oposicións
  Destinos Provisionais
  STEG Opina
  Lingua galega
  Escola laica
  FP
  Universidade
  Recursos/Publicacións
  Convocatorias anuais
  Máis Iniciativas/Campañas
  Retribucións
  Xubilacións
  Formación STEG
  Permutas
  Bolsas de Traballo
  Eleccións sindicais
  Avisos
  Informes educativos/webs
  Educación no Rural
  Educación Exterior
  Reseñas DOG
 Lexislación
Publicacións
Necesita el Flash Player y activar Javascript.
Colaboracións STEG
Necesita el Flash Player y activar Javascript.
  FORMACIÓN STEG   
CURSO 2017/2018
Obradoiro de rugby na escola en setembro


Título da actividade
Obradoiro de rugby na escola

Áreas
Integración didáctica das TICS. Recursos didácticos. Competencia lingüística. Temas Transversais. Coeducación. Titoría. Mellora da Convivencia. Atención educativa á diversidade. Educación Medioambiental, Coñecemento do medio, Educación en valores.

Destinatarios
Internivel. Profesorado en xeral de Educación Infantil, Primaria, Secundaria, Bacharelato e FP.

Modalidade
Xornadas (art. 9 da Orde de 14 de maio de 2013).

Número de prazas
Mínimo de 15 e máximo de 60.

Observacións ás prazas
En virtude do convenio asinado pola Consellería coas organizacións sindicais con data de 25/01/08 admitiranse na actividade persoas en situación de desemprego ata un máximo do 30% do total de prazas ofertadas.

Criterios de selección
As persoas participantes no curso serán seleccionadas por orde de chegada das distintas solicitudes, tendo preferencia as/os afiliadas/os ao sindicato convocante sobre as que non son afiliación.

Datas e horario de celebración
Celebrarase en dous sábados consecutivos:
Sábado 16 de setembro de 10 a 14 horas.
Sábado 23 de setembro de 10 a 14 horas.

Lugar de celebración
Instalacións municipais das Pedreiras en Lugo (pista de atletismo con campo incorporado).

Horas
8 horas, todas elas presenciais.

Custo da matrícula
Persoas en activo non afiliadas: 15 euros
Persoas afiliadas e en situación de desemprego: gratuíta

Estrutura do Obradoiro:
Desenvolveranse arredor de 4 grandes relatorios, coas súas correspondentes reflexións, debates e actividades.

Obxectivos
•    Coñecer e desenvolver as posibles accións de xogo a realizar dende cada un dos roles estratéxicos que asumen os participantes (atacante con balón; atacante sen balón; defensor).
•    Coñecer as regras de xogo e valorar o respecto das mesmas como medio de asegurar a igualdade de oportunidades para todos os participantes.
•    Valorar o Rugby como un medio para o desenvolvemento da propia competencia motriz e deactitudes de respecto, tolerancia e aceptación cara aos demais.
•    Coñecer a orixe desta modalidade e os rasgos que caracterizan a súa lóxica interna e a diferencian de modalidades similares.
•    Coñecer os fundamentos colectivos do xogo e axustar a acción do xogo individual aos criterios de
•    organización colectiva en cada unha das fases de xogo.
•    Recoñecer e aplicar as solucións técnicas e/ou tácticas aprendidas noutros deportes de invasión que
•    sexan de utilidade nas situacións de xogo deste deporte.
•    Deducir regras de acción que permitan seleccionar as accións máis axeitadas a cada situación de xogo en función das características persoais.


Contidos

- Conceptos

Identificación das intencións de xogo a desenvolver dende cada un dos roles estratéxicos.
Coñecemento das regras básicas e dos rasgos da lóxica interna do Rugby Tag.
Coñecemento dos criterios de organización colectiva que dan sentido ao xogo de ataque e defensa.
Coñecemento do significado da xestualidade técnica deste deporte como medio de organizar a comunicación motriz cos compañeiros e a contracomunicación motriz cos opoñentes.
Identificación de regras de acción nas situacións máis habituais do xogo.

- Procedementos

Utilización das habilidades específicas en secuencias de xogo que impliquen interacción ataquedefensa.
Concreción de criterios de organización colectiva do xogo en ataque e defensa, e axuste das accións individuais a devanditos criterios.
Aplicación das habilidades específicas do Rugby Tag dende cada un dos roles estratéxicos.
Reflexión en e sobre a práctica con obxecto de axeitar os medios empregados aos obxectivos da tarefa a realizar en cada momento e de comprender a funcionalidade das aprendizaxes que se adquiren.
Identificación e aplicación de recursos técnicos e/ou tácticos aprendidos noutros deportes á solución das situacións de xogo que presenten semellanza coas doutros deportes.

- Actitudes

Valoración do traballo en equipo como o medio máis adecuado para a consecución de obxectivos comúns.
Valoración das accións dos compañeiros e/ou dos adversarios como mostra de recoñecemento das súas achegas ao xogo.
Respecto ás normas do xogo como elemento esencial para asegurar o desenvolvemento do mesmo en igualdade de oportunidades para os participantes.
Recoñecemento das propias posibilidades e limitacións como punto de partida para a mellora da propia competencia.


Datos persoais das persoas relatoras
- Manuel Miranda Pena
Ex- preparador físico do Clube Baloncesto Breogán
e ex- profesor da USC (Campus de Lugo)
Fundador do clube de rugby Xabarín (referente do rugby galego)

Nome da persoa coordinadora

D. Lois Pérez Díaz

TELÉFONO DE CONTACTO: 982240066- 647815332

Estrutura do Obradoiro

- sábado 16 de setembro

09: 30 – 10:00: recepción das asistentes
10:00 – 10:45: presentación e introdución teórica
10:45 – 11:45: análise e recreación da sesión 1 e sesión 2
11:45 – 12:00: pausa
12:00 – 14:00: análise e recreación da sesión 3, sesión 4 e sesión 5

- sábado 23 de setembro

09: 30 – 10:00: recepción das asistentes
10:00 – 10:45: presentación e introdución teórica
10:45 – 11:45: análise e recreación da sesión 6 e sesión 7
11:45 – 12:00: pausa
12:00 – 14:00: análise e recreación da sesión 8, sesión 9 e sesión 10

Obxectivos
•    Coñecer e desenvolver as posibles accións de xogo a realizar dende cada un dos roles estratéxicos que asumen os participantes (atacante con balón; atacante sen balón; defensor).
 •    Coñecer as regras de xogo e valorar o respecto das mesmas como medio de asegurar a igualdade de oportunidades para todos os participantes.
 •    Valorar o Rugby como un medio para o desenvolvemento da propia competencia motriz e deactitudes de respecto, tolerancia e aceptación cara aos demais.
 •    Coñecer a orixe desta modalidade e os rasgos que caracterizan a súa lóxica interna e a diferencian de modalidades similares.
 •    Coñecer os fundamentos colectivos do xogo e axustar a acción do xogo individual aos criterios de organización colectiva en cada unha das fases de xogo.
 •    Recoñecer e aplicar as solucións técnicas e/ou tácticas aprendidas noutros deportes de invasión que sexan de utilidade nas situacións de xogo deste deporte.
 •    Deducir regras de acción que permitan seleccionar as accións máis axeitadas a cada situación de xogo en función das características persoais.


Contidos

- Conceptos

Identificación das intencións de xogo a desenvolver dende cada un dos roles estratéxicos.
Coñecemento das regras básicas e dos rasgos da lóxica interna do Rugby Tag.
Coñecemento dos criterios de organización colectiva que dan sentido ao xogo de ataque e defensa.
Coñecemento do significado da xestualidade técnica deste deporte como medio de organizar a comunicación motriz cos compañeiros e a contracomunicación motriz cos opoñentes.
Identificación de regras de acción nas situacións máis habituais do xogo.

- Procedementos

Utilización das habilidades específicas en secuencias de xogo que impliquen interacción ataquedefensa.
Concreción de criterios de organización colectiva do xogo en ataque e defensa, e axuste das accións individuais a devanditos criterios.
Aplicación das habilidades específicas do Rugby Tag dende cada un dos roles estratéxicos.
Reflexión en e sobre a práctica con obxecto de axeitar os medios empregados aos obxectivos da tarefa a realizar en cada momento e de comprender a funcionalidade das aprendizaxes que se adquiren.
Identificación e aplicación de recursos técnicos e/ou tácticos aprendidos noutros deportes á solución das situacións de xogo que presenten semellanza coas doutros deportes.

- Actitudes

Valoración do traballo en equipo como o medio máis adecuado para a consecución de obxectivos comúns.
Valoración das accións dos compañeiros e/ou dos adversarios como mostra de recoñecemento das súas achegas ao xogo.
Respecto ás normas do xogo como elemento esencial para asegurar o desenvolvemento do mesmo en igualdade de oportunidades para os participantes.
Recoñecemento das propias posibilidades e limitacións como punto de partida para a mellora da propia competencia.


Para matricularse na actividade, ademais de cubrir o formulario no espazo correspondente do web do sindicato, cómpre facer o correspondente ingreso no número de conta de A Banca: ES73 2080 5500 4030 4011 2010, consignando como concepto: “Matrícula Obradoiro de rugby na escola”. O prazo de inscrición péchase 48 horas antes do comezo da actividade.
máis información no 982240066 e 647815332 e en lugo@steg.gal
 

prodesin.com E-mail de Contacto | Aviso Legal