Concurso de Traslados
  Mesa Sectorial
  Xuntas de Persoal
  Profesorado Interino
  Oposicións
  Destinos Provisionais
  STEG Opina
  Lingua galega
  Escola laica
  FP
  Universidade
  Recursos/Publicacións
  Convocatorias anuais
  Máis Iniciativas/Campañas
  Retribucións
  Xubilacións
  Formación STEG
  Permutas
  Bolsas de Traballo
  Eleccións sindicais
  Avisos
  Informes educativos/webs
  Educación no Rural
  Educación Exterior
  Reseñas DOG
 Lexislación
Publicacións
Necesita el Flash Player y activar Javascript.
Colaboracións STEG
Necesita el Flash Player y activar Javascript.
  LEXISLACIÓN  /  ENSINANZAS   
F.P.
Currículos
   
- Currículo de grao medio correspondente a técnico en peiteado e cosmética capilar. Decreto 231/2012 (DOG 04-112-2012)  
- Currículo de grao medio correspondente a técnico en atención a persoas en situación de dependencia. Decreto 226/2012 (DOG 29-11-2012)  
- Currículo de grao superior correspondente a técnico en preimpresión dixital. Decreto 224/2012 (DOG 26-11-2012)  
- Currículo de grao superior correspondente a técnico en sons para audiovisuais e espectáculos. Decreto 222/2012 (DOG 22-11-2012)  
- Currículo de grao superior correspondente a técnico en próteses dentais. Decreto 217/2012 (DOG 16-11-2012)  
- Currículo de grao superior correspondente a técnico en deseño e amoblamento. Decreto 216/2012 (DOG 13-11-2012)  
- Currículo de grao superior correspondente a técnico en sistemas de telecomunicación e informáticos. Decreto 210/2012 (DOG 06-11-2012)  
- Currículo de grao superior correspondente a técnico en estética integral e benestar. Decreto 178/2012 (DOG 04-09-2012)  
- Currículo de grao superior correspondente a técnico en instalación e amoblamento. Decreto 175/2012 (DOG 28-08-2012)  
- Currículo de grao superior correspondente a técnico en proxectos de obra civil. Decreto 173/2012 (DOG 23-08-2012)  
- Currículo de grao superior correspondente a técnico en xestión forestal e do medio natural. Decreto 170/2012 (DOG 17-08-2012)  
- Currículo de grao superior correspondente a técnico en paisaxismo e medio rural . Decreto 166/2012 (DOG 08-08-2012)  
- Currículo de grao superior correspondente a técnico en enerxías renovables . Decreto 161/2012 (DOG 02-08-2012)  
- Currículo de grao superior correspondente a técnico en educación e control ambiental . Decreto 158/2012 (DOG 26-07-2012)  
- Currículo de grao superior correspondente a técnico en proxectos de edificación. Decreto 188/2011 (DOG 05-10-2011)  
- Currículo de grao medio correspondente de técnico en carpintería e moble. Decreto 182/2011 (DOG 28-09-2011)  
- Currículo de grao medio correspondente de técnico en instalacións de produción de calor. Decreto 160/2011 (DOG 05-08-2011)  
- Currículo de grao medio correspondente ao título de técnico en instalacións frigoríficas e de climatización. Decreto 161/2011 (DOG 05-08-2011)  
- Currículo de grao superior de técnico en sistemas electrotécnicos e automáticos. Decreto 138/2011 (DOG 11-07-2011)  
- Currículo de grao medio de técnico en elaboración de produtos alimentarios. Decreto 129/2011 (DOG 05-07-2011)  
- Currículo de grao superior de técnico en procesos de calidade na industria alimentaria. Decreto 119/2011 (DOG 24-06-2011)  
- Currículo de grao superior de técnico en desenvolvemento de aplicacións web. Decreto 109/2011 (DOG 14-06-2011)  
- Currículo de grao superior de técnico en desenvolvemento de aplicacións multiplataforma. Decreto 105/2011 (DOG 08-06-2011)  
- Currículo de grao medio de técnico en xardinaría e floraría. Decreto 101/2011 (DOG 01-06-2011)  
- Currículo de grao medio de técnico en electromecánica de vehículos automóbiles. Decreto 94/2011 (DOG 26-05-2011)  
- Currículo de grao superior de técnico superior en dirección de servizos de restauración. Decreto 88/2011 (DOG 23-05-2011)  
- Currículo de grao superior de técnico superior en dirección de cociña. Decreto 83/2011 (DOG 19-05-2011)  
- Currículo de grao medio en xestión administrativa. Decreto 191/2010 (DOG 24-11-2010)  
- Currículo de grao superior en deseño en fabricación mecánica. Decreto 190/2010 (DOG 22-11-2010)  
- Currículo de grao medio en produción agroecolóxica. Decreto 188/2010 (DOG 19-11-2010)  
- Currículo de grao superior en administración de sistemas informáticos en rede. Decreto 177/2010 (DOG 26-10-2010)  
- Currículo de grao superior en axencias de viaxes e xestión de eventos. Decreto 172/2010 (DOG 21-10-2010)
- Currículo de grao superior en guía, información e asistencia turísticas. Decreto 167/2010 (DOG 11-10-2010)
- Currículo de grao medio en confección e moda. Decreto 72/2010 (DOG 10-05-2010)
- Currículo de grao superior en audoloxía protésica. Decreto 70/2010 (DOG 06-05-2010)
- Currículo de grao superior en patronaxe e moda. Decreto 67/2010 (DOG 05-05-2010)
- Currículo de grao superior en eficiencia enerxética e enerxía solar térmica. Decreto 66/2010 (DOG 30-04-2010)
- Currículo de grao medio de técnico en planta química. Decreto 64/2010 (DOG 28-04-2010)
- Currículo de grao superior de técnico superior en química industrial. Decreto 63/2010 (DOG 26-04-2010)
- Currículo de grao medio de técnico en carrozaría. Decreto 59/2010 (DOG 21-04-2010)
- Currículo de grao medio de técnico en servizos en restauración. Decreto 58/2010 DOG 19-04-2010)
- Currículo de grao superior de técnico superior en xestión de aloxamentos turísticos. Decreto 55/2010 (DOG 16-04-2010)
- Currículo de grao superior de técnico superior en mantemento de instalacións térmicas e de fluídos. Decreto 49/2010 (DOG 14-04-2010)
- Currículo de grao superior de técnico superior en vitivinicultura. Decreto 48/2010 (DOG 12-04-2010)
- Currículo de grao medio de técnico en soldadura e caldeiraría. Decreto 46/2010 (DOG 08-04-2010)
- Currículo de grao superior de técnico superior en construcións metálicas. Decreto 44/2010 (DOG 06-04-2010)
- Currículo de grao medio de técnico en farmacia e parafarmacia. Decreto 40/2010 (DOG 30-03-2010)
- Currículo de grao superior de técnico superior en programación da produción en fabricación mecánica. Decreto 39/2010 (DOG 26-03-2010)
- Decreto 38/2010 polo que se modifican os decretos 216, 218, 221, 222, 224 e 226 do 2008, referidos aos currículos de varios ciclos de grao medio e de grao superior (DOG 25-03-2010)
- Currículo de grao superior de técnico superior en desenvolvemento de proxectos de instalacións térmicas e de fluídos. Decreto 35/2010 (DOG 24-03-2010)
- Currículo de grao superior de técnico superior en automoción. Decreto 32/2010 (DOG 23-03-2010)
- Currículo de grao medio de técnico de instalacións eléctricas e automáticas. Decreto 28/2010 (DOG 17-03-2010)
- Currículo de grao medio de técnico de sistemas microinformáticos e redes. Decreto 27/2010 (DOG 15-03-2010)
- Currículo de grao superior de técnico en educación infantil. Decreto 226/2008 (DOG, 13/10/08)
- Currículo grao medio de técnico en panadaría, repostaría e confeitaría. Decreto 224/2008. (DOG, 10/10/08)
- Currículo ciclo formativo de grao medio de técnico en mecanizado. Decreto 222/2008 (DOG, 09/10/08)
- Currículo ciclo formativo de grao superior de técnico/a superior en laboratorio de análise e de control de calidade. Decreto 221/2008 (DOG, 08/10/08
- Currículo ciclo formativo de grao medio de técnico en cociña e gastronomía. Decreto 218/2008. (DOG, 07/10/08)
- Currículo ciclo formativo de grao medio de técnico en emerxencias sanitarias. Decreto 216/2008 (DOG, 06/10/08)

 

 

prodesin.com E-mail de Contacto | Aviso Legal