RECURSOS DIDÁCTICOS  
RECURSOS DIDÁCTICOS
UNIDADES DIDÁCTICAS PARA INFANTIL E PRIMARIA ELABORADAS POLO STEG
  8 de marzo
ud para infantil e primaria 2012
  25 de novembro
Contra a violencia machista todas as mans son necesarias: ud para infantil e primaria 2011
 Educación contra a homofobia Hai moitas familias distintas...
 Corresponsabilidade Compartindo coidades e afectos, compartimos a vida
Actividades para sensibilizar ao noso alumnado sobre os temas de xénero e a inxustiza histórica do reparto de roles na familia.
 Educación contra a homofobia 
Actividades específicas para Ed. Primaria a partir do libro de Babette Cole
  + feitos - palabras
Orientacións para traballar a igualdade na Ed. Infantil
  A igualdade a través das imaxes
Unidade máis axeitada para Ed. Primaria
  25 lazos violetas contra a violencia de xénero
Actividades para Ed. Infantil
  25 lazos violetas contra a violencia de xénero
Actividades para Ed. Primaria
  Guia de recursos didácticos
Libros, materiais, páxinas web...
  Actividades contra a violencia de xénero
Cuestionario para analizar o clima de violencia da aula, os xoguetes, o sexismo.
 A corresponsabilidade, clave da igualdade Imos a medias
Unidade para traballar a corresponsabilidade
  En feminino, outro mundo é posible
Creamos redes de igualdade, as escolas as avoas, o tren da paz...
  Creamos valores. Esiximos dereitos
Propostas para o alumnado o profesorado e as familias
 Educación afectiva E ti que fas?
UNIDADES DIDÁCTICAS PARA SECUNDARIA ELABORADAS POLO STEG
 8 de marzo de 2012 ud para secundaria
 Actividades 25 de novembro de 2011 Contra a violencia machista todas as mans son necesarias
 8 de marzo de 2011 Faite ver
Actividades elaboradas para traballar arredor do 8 de marzo
 Actividades 25 de novembro de 2010 Constrúes ou destrúes
Actividades para secundaria
 8 de marzo de 2010 O modelo feminista non están crise
 Violencia de xénero ¿Machismo? Non grazas: mata
Educar en igualdade como medio de previr a violencia
 8 marzo 2009 Estamos en todas
 Educación contra a homofobia Por un ensino con orgullo
 Violencia de xénero Vive en igualdade, vive sen violencia
 Estereotipos de xénero As emocións e a expresión
O bo uso da expresión das emocións pasa polo recoñecemento destas. Pór sobre a mesa as emocións, descubrilas, expresalas, recoñecelas e analizar os condicionamentos sociais segundo o xénero
 Violencia de xénero Os malos tratos imítanse. É unha cadea sen final. Rómpea!
 Violencia de xénero 25 lazos violeta contra a violencia de xénero
 Igualdade + feitos- palabras
A corresponsabilidade nas tarefas do fogar e no coidado das persoas con falta deautonomía é unha mostra do grao de desenvolvemento dunha sociedade igualitaria
 Educación contra a homofobia 
 A corresponsabilidade, clave da igualdade Imos a medias
 Violencia de xénero 25 de novembro de 2005
Actividades propostas nesta data para traballar a partir de películas e letras de cancións
 A situación da muller en Iraq Nunca máis, vida por petroleo
Actividades propostas no 2003 co obxectivo de valorar a incidencia especial que teñen as guerras e os conflictos armados nas mulleres
  En feminino, outro mundo é posible
Actividades propostas no 8 de marzo de 2002 co obxectivo de propiciar a reflexión na aula acerca da realidade do “sexismo” e as súasmúltiples manifestacións na nosa sociedade
 Propostas para o alumnado o profesorado e as familias Creamos valores. Esiximos dereitos

Actividades propostas no 8 de marzo do 2001

 Educación afectiva E ti que fas?
OUTROS RECURSOS PARA TRABALLAR A COEDUCACIÓN
 Achega do Observatorio da Mariña pola Igualdade Guía didáctica e díptico
O Observatorio da Mariña pola Igualdade achega a guía didáctica e o díptico sobre "Antía Cal, educando iguais", que naceron froito da colaboración do Observatorio da Mariña pola Igualdade e o Concello de Muras, en Lugo.
 Guía de corresponsabilidade 
 Curso 12-13
 Plans de igualdade 
Curso 11-12
CALENDARIO: TEMPO DE MULLERES, MULLERES NO TEMPO
 Calendario Mulleres no tempo tempo de mulleres

Neste calendario, en todos e cada un dos días do ano, aparecen referencias a mulleres, e as súas aportacións ao arte, á ciencia, ao coñecemento, á xustiza social, á música... aportacións que na maioría de casos teñen sido ignoradas e invisibilizadas. Dende o STEG realizamos un importante traballo de investigación e recompilación co obxectivo de recuperar os nomes, vidas, historias e aportacións de todas elas ao coñecemento e experiencia universal.
Todos os calendarios contan cunha proposta de actividades para ser traballados na aula.

Recursos didácticos
 

E-mail de Contacto | Aviso Legal