25 DE NOVEMBRO  
25 novembro 2021
25 novembro 2020
25 novembro 2019
25 novembro 2018
25 novembro 2017
25 novembro 2016
25 novembro 2015
25 Novembro 2014
25 Novembro 2013
25 Novembro 2012
25 Novembro 2011
25 Novembro 2010
25 Novembro 2009
25 NOVEMBRO 2019
BASTA XA DE TERRORISMO MACHISTA


¡Abonda xa de terrorismo machista!

Manifesto da Organización de Mulleres do STEG e da Confederación Intersindical

   Xa son máis de mil as mulleres asasinadas desde o ano 2003, ano en que se empezan a recoller datos sobre violencia de xénero, e máis de 45 mulleres as asasinadas no que vai de ano. Estes datos só recollen aqueles asasinatos cometidos pola parella ou exparella. Se recollemos os datos de violencia machista, é dicir, asasinatos de homes cara a mulleres polo feito de ser mulleres, eses datos dispáranse chegando a duplicar a cifra. Isto quere dicir que hai máis de mil homes asasinos que acabaron coa vida da que era a súa compañeira.

   Homes que, máis tarde ou máis cedo, sairán do cárcere cunha segunda oportunidade que as mulleres asasinadas xa non terán. O sentimento de posesión e de superioridade sobre as mulleres é algo que moitos homes teñen asumido e arraigado na súa mente desde que nacen, non cuestionan esa superioridade, é algo que senten que lles corresponde por dereito. N inguno destes homes considera ás mulleres como iguais, persoas coas súas mesmos dereitos e persoas libres de decidir se seguen nesa relación ou desexan romper con ela.

   Hai que ter en conta que, no Estado Español, ata o ano 1981, as mulleres estaban totalmente sometidas ao marido, non podían traballar, nin cobrar un salario, nin abrir ou dispoñer dunha conta corrente sen o permiso do seu marido. Se non estaban casadas eran equiparadas a menores de idade, por tanto, sometidas ao pai. Con estes antecedentes non é de estrañar que a violencia na parella fose un tema tabú do que non se falaba e que as mulleres sufrían en silencio. Ninguén interviña nin denunciaba. Dentro do noso rico léxico, atopamos un devandito popular moi significativo que resume esta situación: “mateina porque era miña”; a muller era unha posesión do home e podía facer o que quixese con ela, mesmo matala. Esta cultura patriarcal está no fondo da violencia e asasinatos que se perpetúan nesta sociedade.

   Grazas ás loitas feministas fóronse conseguindo cambios na lexislación, na atención ás mulleres vítimas de violencia machista, mesmo se asinou un Pacto de Estado para erradicar estas violencias, pero está claro que non é suficiente, as cifras están aí. Para conseguir erradicar o terrorismo machista é necesario un cambio estrutural da sociedade, para iso é necesario empezar no ámbito educativo e desde os primeiros niveis, educar ás nenas e aos nenos como iguais, como persoas independentes, con capacidade crítica, con capacidade para tomar as súas propias decisións e sen transmitir eses estereotipos sexistas cuxo obxectivo é perpetuar roles de superioridade nuns e de sometemento noutras.

   Os cambios que se conseguiron están a ser ameazados por determinados sectores ultraconservadores que pretenden facer crer á cidadanía que a violencia cara ás mulleres é algo que non existe, algo que non ten unha raíz estrutural e que non provén de séculos de dominio masculino; considérano, e así o queren facer crer, algo casual e circunstancial. Por suposto non falaremos do seu afán por non utilizar a terminoloxía correcta, non é descoñecemento, é un intento de restar importancia a esta violencia tan terrible. Saben que o que non se nomea non existe e leste é todo o seu interese por non chamar ás cousas polo seu nome. Tentan por todos os medios desacreditar unha loita de séculos, que é a loita feminista por conseguir un mundo mellor para todas e todos, falando de lobby feminista e dunha ideoloxía de xénero, que parece ser, ai acabar co mundo. Violencia machista que deixa un rastro de máis de mil mulleres asasinadas, centos de mulleres abusadas e violadas, e unha xustiza patriarcal que non nos protexe.

   E si, imos chamalo polo seu nome, estamos a vivir un terrorismo machista. Segundo o Código penal Español de 1995 no artigo 573 tipifica o delito de terrorismo e di textualmente: Consideraranse delito de terrorismo a comisión de calquera delito grave contra a vida ou a integridade física, a liberdade, a integridade moral, a liberdade e indemnidad sexuais, o patrimonio, os recursos naturais ou o medio ambiente, a saúde pública, de risco catastrófico, incendio, contra a Coroa, de atentado e tenencia, tráfico e depósito de armas, municións ou explosivos, previstos no presente Código, e o apoderamento de aeronaves, buques ou outros medios de transporte colectivo ou de mercadorías, cando levasen a cabo con calquera das seguintes finalidades:

   1.ª Subverter a orde constitucional, ou suprimir ou desestabilizar gravemente o funcionamento das institucións políticas ou das estruturas económicas ou sociais do Estado, ou obrigar aos poderes públicos a realizar un acto ou a absterse de facelo.
   2.ª Alterar gravemente a paz pública.
   3.ª Desestabilizar gravemente o funcionamento dunha organización internacional.
   4.ª Provocar un estado de terror na poboación ou nunha parte dela.

   Segundo o Código penal Español, a violencia que se exerce cara ás mulleres pódese considerar un delito de terrorismo, porque non cabe dúbida que é un delito grave contra a vida e a integridade física e cun fin, provocar o estado de terror nas mulleres, está claro que o machismo mata, pero tamén xera medo, terror e inseguridade en todas as mulleres, porque que muller non se sentiu aterrorizada cando camiña pola rúa de noite e percibe a presenza dun home detrás dela? Non sabemos o seu nome, non sabemos quen é nin onde vai, nin sequera sabemos se se decatou da nosa presenza.

   Pero o feito de ser home xa acende as nosas alarmas e xéranos un estado de tensión e ansiedade que non se produciría nunha sociedade onde non existise a violencia machista, pero por desgraza non é así, aínda que esa sexa a idea que pretenden impoñer coas súas manifestacións, negacións e imposicións nos seus pactos e propostas os partidos da dereita e fascistas. Pero a violencia machista existe, é algo cotián co que convivimos as mulleres, tan cotián que se normalizou de tal maneira que as noticias sobre asasinatos machistas apenas causan alarma social, é estrutural e mentres non sexamos conscientes, actuando consecuentemente, e isto produza cambios profundos na estrutura social patriarcal, non podemos falar de erradicación da violencia machista, e a educación seguirá sendo unha parte fundamental da solución

   E ata que ese momento chegue, o momento en que podamos falar da eliminación de todas as formas de violencia cara ás mulleres, as feministas seguiremos nas rúas, esixindo aos gobernos que fagan todo o que está na súa man para acabar co terrorismo machista que mata por centos de mulleres no noso país.
25 de novembro de 2019
Asemblea de Mulleres do STEG e Organización de Mulleres da CI

 

E-mail de Contacto | Aviso Legal