Secretaría da Muller · Comunicados

BENEFICIOS DUNHA EDUCACIÓN NON SEXISTA

BENEFICIOS DUNHA EDUCACIÓN NON SEXISTA

Cando falamos de Educación Non Sexista referímonos á consciencia profunda na práctica educativa dunha formación en igualdade de xénero e de dereitos para todas as persoas, con independencia do seu credo, idade, clase social, cultura, identidade de xénero ou orientación sexual, lingua e condición.

Unha educación Non Sexista ofrece unha serie de beneficios tanto para os individuos como para a sociedade no seu conxunto. Algúns destes beneficios inclúen:

Igualdade de oportunidades: ao romper cos estereotipos de xénero, ábrese o camiño para que todos os nenos e nenas poidan perseguir os seus intereses e metas sen limitacións baseadas no seu xénero. Isto permite que cada individuo teña igualdade de oportunidades para desenvolver o seu potencial e acadar o éxito persoal e profesional.

Construción de relacións saudables: a educación Non Sexista fomenta o respecto mutuo, a empatía e a comunicación efectiva entre os xéneros. Ao eliminar os roles de xénero restritivos, promóvese a construción de relacións baseadas na igualdade e o entendemento, o que á súa vez contribúe a reducir a violencia de xénero e promover a convivencia pacífica.

Maior diversidade e creatividade: ao permitir que todos os nenos e nenas exploren os seus intereses e talentos sen restricións de xénero, foméntase a diversidade e a creatividade en diferentes áreas como a ciencia, a arte, a tecnoloxía e o deporte. Isto enriquece á sociedade ao aproveitar todo o potencial humano e romper coas barreiras que limitan o desenvolvemento individual e colectivo.

Prevención da discriminación e estereotipos: a educación non sexista desafía os estereotipos e prexuízos de xénero arraigados na sociedade. Ao educar aos nenos e nenas na igualdade, contribúese a previr a discriminación baseada no xénero, así como a erradicar os estereotipos daniños que perpetúan a desigualdade.

Empoderamento e autoestima: ao ensinar aos nenos e nenas que son valiosos e capaces sen importar o seu xénero, fortalécese a súa autoestima e promóvese o seu empoderamento. Isto bríndalles as ferramentas necesarias para enfrontar os desafíos da vida e loitar pola igualdade na súa contorna.

Para lograr unha Educación Non Sexista é importante revisar as prácticas educativas, tanto nos contextos escolares, como fóra deles, para favorecer a todos e a todas as integrantes das comunidades educativas e da sociedade.

Para promover unha Educación Non Sexista é necesario:

• Asegurar a igualdade de acceso á educación para as mulleres de todas as idades.

• Erradicar o analfabetismo, asegurando o acceso universal das nenas á educación básica.

• Aumentar o acceso das mulleres á formación profesional e crear programas educativos para mulleres desempregadas.

• Velar para que as institucións educativas respecten os dereitos das mulleres e nenas.

• Promover unha educación non discriminatoria.

• Elaborar currículos e libros didácticos libres de estereotipos e con linguaxe incluínte para todos os niveis de ensino, incluíndo a formación de persoal docente.

É importante destacar que a educación é chave na formación dunha sociedade libre de discriminación, violencia e estereotipos de xénero; porque as institucións educativas aínda producen e reproducen desigualdades de xénero e estereotipos; e porque temos a responsabilidade de avanzar cara a unha educación con perspectiva de xénero, que fomente relacións sas entre mulleres e homes.

Organización de Mulleres da Confederación Intersindical

Asemblea de Mulleres do STEG

SINDICATO STEG MOI PRETO DE TI


A CORUÑA

Rúa Basquiños 52 · Baixo dereita
15702 - Santiago de Compostela
Tfno 981 580 700
Telf: 981 154 031
compostela@steg.gal
corunha@steg.gal

Ver en Google Maps

 

LUGO

R/ Conde nº 31 · Entresollado esquerda.
27003 · Lugo
Tfno. 982 240 066
lugo@steg.gal

Ver en Google Maps
 

OURENSE

R/ Bedoya 5 · 2º dereita. 32004 · Ourense
Tfno 988 252 323
ourense@steg.gal

Ver en Google Maps
 

PONTEVEDRA

Avenida da Florida 42, oficina 4 (entresollado)
36210 · Vigo
Tfno. 986 857 545
pontevedra@steg.gal

Ver en Google Maps
 
STEG Sindicato de traballadoras e traballadores de ensino de Galiza