STEG ó día · Campañas · SAÚDE LABORAL

Non recortes a túa saúde. Esixe os teus dereitos laborais

28 Abril 2011- Día da Seguridade e Saúde Laboral

Tal como vén proclamado no artigo 22 da D.U.D. H. (Declaración Universal dos Dereitos Humanos): “toda persoa ten dereito á Seguridade Social, e a obter, mediante o esforzo nacional e a cooperación internacional, a satisfacción dos seus dereitos económicos, sociais e culturais, indispensables para o libre desenvolvemento da súa personalidade”.

Se a isto engadimos, que o traballo realizado nun marco laboral san é a garantía da paz e o progreso humano das sociedades democráticas e libres, teremos o escenario ideal onde comunmente a nosa actuación sindical debérase realizar.

Pero nesta crise económica atrévense a dicirnos que o Estado xa non pode garantir os custos das medidas para a nosa sociedade no que se chama o Estado do Benestar, porque non hai diñeiro suficiente para prolongar as conquistas sociais, cando a produción da riqueza aumentou considerablemente nos últimos decenios.

A consecuencia é que os organismos internacionais ao servizo da mensaxe economicista como o F. M. I., o G-20, o Banco Mundial, unidos coas Multinacionais máis potentes, predican unha doutrina de restrición dos dereitos sociais e laborais que afecta á nosa forma de vida mediante contratos en precario, limitación do subsidio de paro, diminución nas prestacións por enfermidade, cambio a peor nas pensións, etc., o que nos leva a unha situación de inseguridade no mercado de traballo en todos os seus sectores e países.

As consecuencias son evidentes:

Perda da saúde física e psíquica, máis accidentes de traballo a causa do ritmo excesivo na produción e as deficientes medidas de seguridade, menor investimento na prevención (tendo en conta que 1 euro investido neste campo aforra dez euros posteriores noutros servizos como os sanitarios, sociais), menor interese en formar e informar ás traballadoras e traballadores nos seus respectivos riscos nos procesos produtivos.

Por todo iso o STEG neste 28 de Abril, día da Seguridade e Saúde Laboral, avoga por:

-unha aplicación efectiva da Lei 31/1995 de Prevención e Riscos Laborais, incidindo especialmente nas traballadoras e traballadores de primeiro emprego, persoas de máis idade nos traballos, mulleres en situación de embarazo, persoas con patoloxías individuais recoñecidas.

-o investimento real en medidas de prevención e sensibilización dos traballadores e traballadoras nos procesos produtivos, utilizando para iso o diálogo cos Sindicatos.

-a incorporación e estudo das novas enfermidades profesionais que están ligadas aos cambios sociais e tecnolóxicos producidos continuamente nunha sociedade moi cambiante como a que vivimos no século XXI.

-a formación e información efectiva de todos os traballadores e traballadoras mediante cursos para poder afrontar e coñecer os riscos aos que se enfrontan no seu traballo.

SINDICATO STEG MOI PRETO DE TI


A CORUÑA

Rúa Basquiños 52 · Baixo dereita
15702 - Santiago de Compostela
Tfno 981 580 700
Telf: 981 154 031
compostela@steg.gal
corunha@steg.gal

Ver en Google Maps

 

LUGO

R/ Conde nº 31 · Entresollado esquerda.
27003 · Lugo
Tfno. 982 240 066
lugo@steg.gal

Ver en Google Maps
 

OURENSE

R/ Bedoya 5 · 2º dereita. 32004 · Ourense
Tfno 988 252 323
ourense@steg.gal

Ver en Google Maps
 

PONTEVEDRA

Avenida da Florida 42, oficina 4 (entresollado)
36210 · Vigo
Tfno. 986 857 545
pontevedra@steg.gal

Ver en Google Maps
 
STEG Sindicato de traballadoras e traballadores de ensino de Galiza