STEG ó día · STEG opina

20-11-2015

O arbitrario e misterioso celo da Consellería co de sempre

Permisos do profesorado

Nas últimas semanas a Consellería vén de interpretar dun xeito bastante discutíbel e arbitrario a nova Lei 2/2015 de Emprego Público da Galiza, ao abeiro da cal, pretende eliminar o permiso recollido no artigo 12o da orde do 7 de abril do 2008 que, entre outras cousas, fai alusión ao ás enfermidades leves inferiores a tres días que o profesorado tiña que acreditar documentalmente.

Nesta liña interpretativa, as ausencias que até agora se xustificaban co citado artigo, pretenden incluílas dende a Consellería no artigo 27o do capítulo V, correspondente a imprevistos, artigo polo cal "a dirección do centro poderá aceptar as xustificacións non documentais do persoal funcionario docente ata un máximo de vinte e catro períodos lectivos durante o curso."

A todas luces parece unha lectura bastante dirixida por parte da Consellería que, interesadamente, obvia o que di a Disposición derrogatoria primeira-2o, textualmente:
"Mantén a súa vixencia no que non resulte incompatible con esta lei e co Estatuto básico do empregado público a normativa de desenvolvemento da lexislación da función pública de Galiza, mentres non entren en vigor as disposicións de desenvolvemento da presente lei que a substitúan".

Se a consellería sospeita dun abuso fraudulento deste premiso, é o deber da inspección médica actuar neste ámbito, e non culpabilizar a todo o colectivo docente, o que xa está a causar conflictos entre as direccións e o profesorado, e que redunda aínda mais nesta campaña de desprestixio e de perda de dereitos da nosa profesión. E o que resulta a todas luces inadmisible son as ameazas con sancións administrativas que as distintas inspeccións están a enviar aos centros docentes, sancións administrativas que, no caso de persoal interino e substituto, implicarían a expulsión das listaxes. Iste se traduce para
este persoal en que, se teñen un catarro, unha afonía ou unha gastroenterite, ou van a traballar igual ou se arriscan a que, de facto, os despidan.

O STEG entende que os permisos e licenzas do mesmo contribúen á calidade do ensino, non van na súa contra. A conciliación da vida familiar e laboral e a atención dos aspectos recollidos na normativa da que a Consellería quere prescindir non é unha regalía, senón algo perfectamente comprensíbel para calquera persoa.

Se á Consellería lle molesta que as traballadoras e traballadores teñan dereitos neste senso, o que debe facer é derrogar a normativa vixente e facer outra, ou ben desenvolver a Lei de Emprego Público, nunca levar adiante manobras improvisadas e máis sospeitosas de querer atacar o profesorado que depromover a mellora do ensino público.

Por todo isto, o STEG esíxelle á Consellería que cumpla a legalidade e que manteña o permiso de tres días por enfermidade leve ata que non publique unha nova normativa que desenvolva a lei 2/2015 para permisos e licenzas do persoal docente, e que derrogue ou modifique a Orde do 7 de abril do 2008, aínda en vigor.
 

Permanente do Secretariado Nacional do STEG
20 de novembro de 2015

SINDICATO STEG MOI PRETO DE TI


A CORUÑA

Rúa Basquiños 52 · Baixo dereita
15702 - Santiago de Compostela
Tfno 981 580 700
Telf: 981 154 031
compostela@steg.gal
corunha@steg.gal

Ver en Google Maps

 

LUGO

R/ Conde nº 31 · Entresollado esquerda.
27003 · Lugo
Tfno. 982 240 066
lugo@steg.gal

Ver en Google Maps
 

OURENSE

R/ Bedoya 5 · 2º dereita. 32004 · Ourense
Tfno 988 252 323
ourense@steg.gal

Ver en Google Maps
 

PONTEVEDRA

Avenida da Florida 42, oficina 4 (entresollado)
36210 · Vigo
Tfno. 986 857 545
pontevedra@steg.gal

Ver en Google Maps
 
STEG Sindicato de traballadoras e traballadores de ensino de Galiza