STEG ó día · STEG opina

17-12-2020

a Consellería responde tamén o pedido de información do STEG ao respecto do profesorado técnico de fp

Reunión presencial do STEG co director xeral de FP:

O sindicato STEG vén de obter resposta por escrito da Consellería de Educación á petición realizada de información ao respecto de canto profesorado galego correspondente ao corpo do profesorado técnico de formación profesional non tería a titulación que garantise a súa incorporación ao corpo unificado que prevé a proposta de lei da LOMLOE.

 

A Consellería informou de que hai 991persoas funcionarias de carrreira que non dispoñen de dita titulación, número ao que habería que sumar 452 persoas interinas na mesma situación.

 

 

Para tratar esta problemática, unha representación do STEG encabezada pola nosa compañeira de Compostela, Maica Couto (profesora técnica de FP e secretaría de Confederación), reunirase en persoa o vindeiro martes día 22 con José Luís Mira Lema, director xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa. Paralelamente, tiveron lugar esta semana asembleas presenciais na Coruña, hoxe xoves en Vigo e mañá virtual en Compostela, e o luns e o martes están previstas nosvas asembleas sobre esta cuestión, abertas a quen queira participar nelas, na Mariña, en Monforte e posibelmente en Pontevedra.


+info:

 

 

 

En total, 1443 persoas que poderían ver diminuídos seriamente os seus dereitos como traballadoras e traballadores do ensino, se a proposta de lei da LOMLOE non é desenvolta e implementada do xeito que o STEG defende, isto é:

 

 

 

1. Que as persoas funcionarias de carreira pertencentes na actualidade ao corpo de profesoras/es técnica/os de formación profesional que posúan as titulacións previstas no artigo 95 ou aquelas que se habiliten xomo equivalentes en atención ao disposto na D.A Novena, sexan asimiladas de xeito “automático” no corpo de profesorado de secundaria.

 

 

2. Habilitar vía Real Decreto polo que se regula o acceso ao corpo docente de titulacións habilitantes, aquelas especialidades nas que non exista oferta pública abondo de grao universitario ou equivalente con suficiente implantación nos territorios e no tempo.

 

 

3. A LOMLOE outorga carácter de excepcionalidade á figura da profesora/or especialista, cinguíndose as necesidades do sistema. A tal efecto, e dada a grave precarización que supón esta figura, incídese que non se poidan cubrir con esta figura ningunha das especialidades do profesorado técnico de formación profesional.

 

 

4. Establecer as medidas correctoras necesarias para dar garantía de que ningunha docente interina á entrada en vigor da LOMLOE, se vexa afectada de maneira negativa polos cambios normativos introducidos por esta norma, xa que isto suporía a perda de docentes cualificadas e con experiencia.

 

SINDICATO STEG MOI PRETO DE TI


A CORUÑA

Rúa Basquiños 52 · Baixo dereita
15702 - Santiago de Compostela
Tfno 981 580 700
Telf: 981 154 031
compostela@steg.gal
corunha@steg.gal

Ver en Google Maps

 

LUGO

R/ Conde nº 31 · Entresollado esquerda.
27003 · Lugo
Tfno. 982 240 066
lugo@steg.gal

Ver en Google Maps
 

OURENSE

R/ Bedoya 5 · 2º dereita. 32004 · Ourense
Tfno 988 252 323
ourense@steg.gal

Ver en Google Maps
 

PONTEVEDRA

Avenida da Florida 42, oficina 4 (entresollado)
36210 · Vigo
Tfno. 986 857 545
pontevedra@steg.gal

Ver en Google Maps
 
STEG Sindicato de traballadoras e traballadores de ensino de Galiza