Profesorado · Profesorado interino · Acceso e estabilidade

Acceso e estabilidade

Sentenza da xustiza europea en relación ao abuso de temporalidade.

 

O STEG congratúlase da claridade e contundencia dos termos con que se expresou o Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TXUE) respecto ás cuestións expostas polo Tribunal Superior de Xustiza de Madrid sobre as relacións laborais dos traballadores que encadean numerosos contratos temporais ao longo dos anos nas administracións públicas

A resposta do TXUE foi rotunda ,na súa sentenza do 22 de Febreiro do 2024,  e sen ambaxes pois, por unha banda:

“oponse a unha normativa nacional que establece a convocatoria de procesos de consolidación do emprego temporal mediante convocatorias públicas para a cobertura das prazas ocupadas por traballadores temporais, entre eles os traballadores indefinidos non fixos, cando dita convocatoria é independente de calquera consideración relativa ao carácter abusivo da utilización de tales contratos de duración determinada”.

Así mesmo, establece que: “a falta de medidas adecuadas no Dereito nacional para previr e, no seu caso, sancionar, os abusos derivados da utilización sucesiva de contratos temporais, incluídos os contratos indefinidos non fixos prorrogados sucesivamente, a conversión deses contratos temporais en contratos fixos pode constituír tal medida”.

Corresponde, no seu caso, ao Tribunal Nacional modificar a xurisprudencia nacional consolidada se esta baséase nunha interpretación das disposicións nacionais, mesmo constitucionais, incompatible cos obxectivos da Directiva 1999/70 e, en particular, os da cláusula 5".

En definitiva, con estas dúas consideracións, o TXUE vén ditaminar que nin o proceso de estabilización é acorde coa Directiva Europea nin a indemnización establecida na Lei 20/2021 é unha medida disuasoria para evitar o abuso de temporalidade. Ao mesmo tempo, determina que a conversión de temporal a fixo pode ser unha medida axeitada e que, se é preciso, deberá modificarse a xurisprudencia se esta se basea nunha interpretación das normas nacionais, incluída a propia Constitución, que resulte incompatible coa citada cláusula 5.

Aínda que non cabe aplicar directamente esta sentenza ás persoas funcionarias interinas en situación de abuso de temporalidade, non nos cabe a menor dúbida de que cando, en breve, teña que pronunciarse o TXUE en casos similares de funcionarios interinos, a liña argumental non pode ser diferente á establecida para este caso pois, pola contra, produciríase o que se coñece como discriminación por razón do vínculo laboral. Por iso, o STEG está convencido de que non tardaremos en coñecer unha nova sentenza que colmará unha das súas reivindicacións históricas e, atendendo a esta previsión, propoñeremos á Xunta que, dado que finalizou o proceso de estabilización de xeito claramente insuficiente, adopte as medidas necesarias para garantir que se cumpra co que establece esta sentenza e non se produzan novamente situacións de abuso de temporalidade.

Neste enlace podedes ver o webinar feito por STE-CLM que analiza esta sentenza do tribunal europeo (comeza no minuto 58:10) https://www.youtube.com/watch?v=f1mIwaEaZcY

SINDICATO STEG MOI PRETO DE TI


A CORUÑA

Rúa Basquiños 52 · Baixo dereita
15702 - Santiago de Compostela
Tfno 981 580 700
Telf: 981 154 031
compostela@steg.gal
corunha@steg.gal

Ver en Google Maps

 

LUGO

R/ Conde nº 31 · Entresollado esquerda.
27003 · Lugo
Tfno. 982 240 066
lugo@steg.gal

Ver en Google Maps
 

OURENSE

R/ Bedoya 5 · 2º dereita. 32004 · Ourense
Tfno 988 252 323
ourense@steg.gal

Ver en Google Maps
 

PONTEVEDRA

Avenida da Florida 42, oficina 4 (entresollado)
36210 · Vigo
Tfno. 986 857 545
pontevedra@steg.gal

Ver en Google Maps
 
STEG Sindicato de traballadoras e traballadores de ensino de Galiza