Lexislación · Ensinanzas · BACHARELATO

BACHARELATO

Currículo Básico BACHARELATO RD 1105/2014
Título de bacharel para maiores de 20 anos
Orde pola que se regula a proba
Ampliación da autorización para a implantación das modalidades de bacharelato
 Orde - Corrección erros
Regulacion de aspectos relativos ao desenvolvemento do bacharelato e se complementa a normativa sobre esta etapa
Orde do 05/05/2011 Derroga a Orde do 28/07/2009, a do 20/04/2010 e os puntos 2, 3, 4 e 5 do artigo 10 e o punto 3 do artigo 12 da Orde do 24/06/2008 - Corrección erros
Regulación da extinción das ensinanzas de bacharelato en varios CIFP
Orde - Corrección erros
Regulamentación ensinanzas de bacharelato persoas adultas modalidade presencial
Orde do 20 de xullo de 2009 pola que se regulan as ensinanzas de bacharelato para as persoas adultas na modalidade presencial na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 31/7/09)
Ampliación optativas bacharelato
Orde do 23 de xuño de 2008 pola que se amplia a relación de materias optativas do bacharelato, o e se establece o seu currículo. (DOG, 01/7/09)
Documentos oficiais de avaliación
Resolución do 11 de setembro de 2008, pola que se establecen os modelos dos documentos oficiais de avaliación do bacharelato. (DOG, 23/9/08)
Orde bacharelato
Orde do 24 de xuño de 2008 pola que se desenvolve a organización e o currículo das ensinanzas de bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia. (DOG, 27/6/08) DERROGADA PARCIALMENTE pola Orde do 05/05/2011
Optativas bacharelato
Orde do 25 de xuño de 2008 pola que se establece a relación de materias optativas do bacharelato, o seu currículo e se regula a súa oferta. (DOG, 27/6/08)
Correción de erros
Á Orde do 29 de maio de 2008. (DOG, 20/6/08)
Modalidades bacharelato
Orde do 29 de maio de 2008 pola que se autoriza a implantación das modalidades de bacharelato en centros públicos da Comunidade Autónoma de Galicia de acordo coa nova ordenación establecida pola Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. (DOG, 4/6/08)

SINDICATO STEG MOI PRETO DE TI


A CORUÑA

Rúa Basquiños 52 · Baixo dereita
15702 - Santiago de Compostela
Tfno 981 580 700
Telf: 981 154 031
compostela@steg.gal
corunha@steg.gal

Ver en Google Maps

 

LUGO

R/ Conde nº 31 · Entresollado esquerda.
27003 · Lugo
Tfno. 982 240 066
lugo@steg.gal

Ver en Google Maps
 

OURENSE

R/ Bedoya 5 · 2º dereita. 32004 · Ourense
Tfno 988 252 323
ourense@steg.gal

Ver en Google Maps
 

PONTEVEDRA

Avenida da Florida 42, oficina 4 (entresollado)
36210 · Vigo
Tfno. 986 857 545
pontevedra@steg.gal

Ver en Google Maps
 
STEG Sindicato de traballadoras e traballadores de ensino de Galiza