STEG ó día · Campañas · ENSINA PORTUGUÉS

ENSINA PORTUGUÉSSabías que:

•    O portugués axúdanos a recuperar léxico e estruturas pouco empregadas ou substituídas por castelanismos, polo que o seu estudo vén dignificar o noso idioma mostrándonos a súa grande utilidade e rendemento?

•    O portugués é a 5ª lingua máis falada no mundo, oficial en 9 países, nos 5 continentes e nas comunidades lusófonas emigradas, con máis de 250 millóns de falantes?

•    O galego e o portugués eran a mesma lingua, nacida no territorio da antiga Gallaecia romana?

•    O pobo galego é o máis capacitado de toda Europa para alcanzarmos un maior progreso neste idioma en menos tempo de aprendizaxe?

•    A facilidade e rapidez con que unha persoa na Galiza aprende portugués é un estímulo para o estudo? Con esforzo e tempo menores dos empregados noutras linguas, conseguimos coñecementos suficientes para nos comunicar e para obter certificados oficiais.

•    O teu alumnado pode escoller portugués nas probas ABAU (RESOLUCIÓN do 11 de febreiro de 2019) como Segunda Lingua Estranxeira II distinta da que cursasen como materia xeral do bloque de materias troncais?

•    Actualmente, o portugués é ofertado en 60 dos 341 centros de Galiza e máis de 130.000 alumnos e alumnas de ESO e Bacharelato no ensino público?

•    Apenas se destinaron 0,29% das vacantes que se ofertan neste ano nas oposicións ao Portugués como Lingua Estranxeira e en Primaria non sacaron ningunha vacante fronte ás 70 para francés?

Desde o STEG solicitamos en colaboración coa Associação de Docentes de Português na Galiza:

•    A implementación real do ensino de portugués en todos os niveis educativos como primeira e segunda lingua estranxeira
•    A creación de materias de libre configuración autonómica de Cultura e Historia Portuguesas
•    A creación de seccións bilingües en portugués na Formación Profesional dada a nosa facilidade para aprender este idioma.
•    A creación de prazas específicas para o profesorado de portugués en todos os niveis educativos e na EOI.
•    Formación para aquel profesorado que manifeste a intención de implementar o idioma no seu centro educativo e teña a titulación esixida.
•    A esixencia de que o profesorado substituto cumpra os mínimos de coñecemento do idioma á hora de substituír tanto nas EOI como no ensino obrigatorio ou non obrigatorio.
•    A erradicación das empresas privadas na certificación de nivel de linguas, programas Piale, actividades extraescolares, etc. pois para iso temos un profesorado perfectamente cualificado nas nosas EOI.
•    A formación desde as EOI para a preparación das probas de nivel.
•    A implementación da Lei 1/2014, do 24 de marzo, para o aproveitamento da lingua portuguesa e vínculos coa lusofonía, coñecida como a Lei Paz Andrade a través de decretos e ordes que garantan a súa materialización, que non quede só en papel e o  correspondente seguimento anual de que se está a cumprir.
•    Que na oferta e cobertura de prazas docentes, tanto no Concurso Xeral de Traslados como no CAPD, apareza o perfil de portugués.
•    Que se vele pola calidade no ensino da lingua portuguesa na Galiza para que este sexa efectivo e que se é necesario se fagan probas lingüísticas ás persoas que integren as listas de substitucións para garantir a capacitación.
•    Que se regularicen as situacións nos centros en que se imparte portugués creándose os correspondentes departamentos da especialidade.

Animámosvos:
•    A que implementedes o ensino do portugués en todos os niveis educativos nos vosos centros de traballo
•    A que cursedes este idioma na EOI como mínimo ata acadar o nivel B2, para visibilizar o aumento da demanda e para acadar 0,5 puntos na fase de concurso nas oposicións e 2 puntos no concurso xeral de traslados.
•    A que animedes ao voso alumando a estudar esa especialidade ao facer as peticións das optativas do próximo curso escolar, tanto en primaria como en secundaria.
•    A que vos poñades en contacto co STEG se queredes ampliar a información ao respecto, ou se queredes implementar o ensino do portugués nos vosos centros

SINDICATO STEG MOI PRETO DE TI


A CORUÑA

Rúa Basquiños 52 · Baixo dereita
15702 - Santiago de Compostela
Tfno 981 580 700
Telf: 981 154 031
compostela@steg.gal
corunha@steg.gal

Ver en Google Maps

 

LUGO

R/ Conde nº 31 · Entresollado esquerda.
27003 · Lugo
Tfno. 982 240 066
lugo@steg.gal

Ver en Google Maps
 

OURENSE

R/ Bedoya 5 · 2º dereita. 32004 · Ourense
Tfno 988 252 323
ourense@steg.gal

Ver en Google Maps
 

PONTEVEDRA

Avenida da Florida 42, oficina 4 (entresollado)
36210 · Vigo
Tfno. 986 857 545
pontevedra@steg.gal

Ver en Google Maps
 
STEG Sindicato de traballadoras e traballadores de ensino de Galiza