Lexislación · Lexislación estatal educativa · REAIS DECRETOS

REAIS DECRETOS

RD que regula la asignación de materias en ESO y en Bach a las especialidades de distintos cuerpos de funcionarios docentes.

- Real Decreto 286/2023, de 18 de abril, por el que se regula la asignación de materias en Educación Secundaria Obligatoria y en Bachillerato a las especialidades de distintos cuerpos de funcionarios docentes, y se modifican diversas normas relativas al profesorado de enseñanzas no universitarias. Modifica o Real Decreto 1834/2008, de 8 de noviembre

(BOE 21/11/08)

Bacharelato - Ensinanzas mínimas RD 243/2022
Educación Secundaria Obrigatoria - Ensinanzas mínimas RD 217/2022
Educación Primaria - Ensinanzas mínimas RD 157/2022
Educacion Infantil. Ensinanzas mínimas RD 95/2022
Evaluación e promoción en EP, ESO, BACH e FP
- RD 984/2021
queda derrogado o Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, en todo o que se refira á Educación Secundaria Obrigatoria e, en particular, ao seu capítulo III e os artigos 24 y 26.1 (polo RD 217/2022).
Acceso á función pública docente
RD 84/2018 (modifica ao rd 276/2007)
Currículos básicos de B1, B2, C1 e C2 RD 1041/2017
Ampliación do calendario de implantación da LOMCE
- RDL 5/2016  Derrogado pola ley 3/2020
Regulación das avaliacións finais da ESO e BACH RD 310/2016
Derrogada a disp. adic.1ª (calendario de implantación) polo RDL 5/2016
Regulación das probas da avaliación final de EP RD 1058/2015
Derrogada a disp. final 1ª (calendario de implantación) polo RDL 5/2016
Exercicio docencia en ESO, BACH, FP RD 665/2015
Ordenación ensinanzas artísticas superiores RD 21/2015 modifica o RD 1614/2009
Cualificacións profesionais - Aspectos puntuais RD 817/2014
Procedemento acceso ao ensino universitario de grao RD 412/2014
FP Básica
RD 127/2014 Polo que se regulan aspectos específicos da FP Básica, apróbanse 14 títulos profesionais básicos, fíxanse os seus currículos básicos e se modifica o Real Decreto 1850/2009
RD 356/2014 Polo que se establecen 7 títulos de FP Básica
RD polo que se desenvolve o contrato para a formación e a aprendizaxe e se establecen as bases da fp dual
RD 1529/2012 - Orde ESS/2518/2013 que o desenvolve
Modificación da disposición adicional 1ª-calendario de aplicacion- do RD 1146/2011 RD 881/2012
RD especialidades docentes corpo de mestres RD 1594/2011

SINDICATO STEG MOI PRETO DE TI


A CORUÑA

Rúa Basquiños 52 · Baixo dereita
15702 - Santiago de Compostela
Tfno 981 580 700
Telf: 981 154 031
compostela@steg.gal
corunha@steg.gal

Ver en Google Maps

 

LUGO

R/ Conde nº 31 · Entresollado esquerda.
27003 · Lugo
Tfno. 982 240 066
lugo@steg.gal

Ver en Google Maps
 

OURENSE

R/ Bedoya 5 · 2º dereita. 32004 · Ourense
Tfno 988 252 323
ourense@steg.gal

Ver en Google Maps
 

PONTEVEDRA

Avenida da Florida 42, oficina 4 (entresollado)
36210 · Vigo
Tfno. 986 857 545
pontevedra@steg.gal

Ver en Google Maps
 
STEG Sindicato de traballadoras e traballadores de ensino de Galiza