Profesorado · Oposicións · Temarios vixentes

Temarios vixentes

Derrogadas as Ordes que regulan os novos temarios Restablécense provisionalmente os temarios anteriores
Publicados no BOE os novos temarios que rexerán para o 2012 BOE
DERROGADO
Corpo 597: Mestres/as
Corpo 597: Mestres/as Temarios vixentes
- Corpo mestras/es: no que se refire á parte A, e quedará sen vixencia para a súa aplicación a este procedemento selectivo o disposto en canto á parte B.
Corpo 590: Profesorado de Ensino Secundario
DERROGADO
ORDE EDU/3430/2009, de 11 de decembro

pola que se regulan os temarios que han de rexer nos procedementos de ingreso, accesos e adquisición de novas especialidades aos corpos docentes establecidos na Lei Orgánica 2/2006, de 3 de maio, de Educación.

ORDE ECD/477/2003, de 5 de marzo

pola que se modifican parcialmente a Orde de 9 de setembro de 1993, a Orde de 20 de abril de 1994, a Orde de 1 de febreiro de 1996 e a Orde ECD/310/2002, de 15 de febreiro, polas que se aproban os temarios que han de rexer nos procedementos de ingreso aos Corpos de Mestres, Profesores de Ensino Secundario, Profesores Técnicos de Formación Profesional, Profesores de Escolas Oficiais de Idiomas, Profesores de Música e Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas e Deseño e Mestres de Taller de Artes Plásticas e Deseño, regulados polo Real Decreto 850/1993, de 4 de xuño.

SINDICATO STEG MOI PRETO DE TI


A CORUÑA

Rúa Basquiños 52 · Baixo dereita
15702 - Santiago de Compostela
Tfno 981 580 700
Telf: 981 154 031
compostela@steg.gal
corunha@steg.gal

Ver en Google Maps

 

LUGO

R/ Conde nº 31 · Entresollado esquerda.
27003 · Lugo
Tfno. 982 240 066
lugo@steg.gal

Ver en Google Maps
 

OURENSE

R/ Bedoya 5 · 2º dereita. 32004 · Ourense
Tfno 988 252 323
ourense@steg.gal

Ver en Google Maps
 

PONTEVEDRA

Avenida da Florida 42, oficina 4 (entresollado)
36210 · Vigo
Tfno. 986 857 545
pontevedra@steg.gal

Ver en Google Maps
 
STEG Sindicato de traballadoras e traballadores de ensino de Galiza