Profesorado · Xubilacions · Xubilación forzosa

Xubilación forzosa

 

  TIPOS
Aos 65 anos de idade Prorroga ata os 70 anos Incapacidade permanente (IPS)
REQUISITOS Declárase de oficio ó cumplir os 65 anos.Ter acreditados 15 anos de servicio É voluntaria e ten que solicitarse cunha antelación de polo menos dous meses antes de cumprir os 65 anos
TOTAL
Inhabilita pra o desempeño das funcións propias do seu corpo
ABSOLUTA
Inhabilita por completo para toda profesión ou oficio
GRAN INVALIDEZ
Necesita da asistencia doutra persoa para vestirse, desplazarse, comer ou análogos.
CÁLCULO PENSIÓN Aplícase ao haber regulador a porcentaxe en función dos anos de servicio acreditados Igual que no caso anterior. Igual que no caso anterior pero considérase como servicio prestado o tempo que falte para cumprir os 65 anos.   Igual que no caso da IPS Absoluta incrementada nun 50% que aboa MUFACE
LEXISLACIÓN Arts. 28 a, 30, 31 e 32 do RDL 670/87.   Art. 33 da Lei 30/84. (Redacción dada polo artigo 107 da Lei 13/96). Arts 30, 31, e 32 do RDL 670/87 Instruccións do Minist. de Facenda do 22-10-96.
Orde do Ministerio de Presidencia do 22-11-96.
Arts. 28c, 30, 31 e 32 do RDL 670/87.
Arts. 23, 24, 25 e 26 do RDL 4/2000.  
OBSERVACIÓNS A Admón. actúa de oficio se non se solicita prórroga.   A fin da prórroga ten que comunicarse con polo menos tres meses antes para a xubilación definitiva que non poderá  ir a máis aló dos 70 anos Igual ca pensión por IPS ABSOLUTA non tributa e tampouco ten retención. Non se requiere período de carenci


Tamén podes informate na web do ministerio de Facenda e Administracións públicas, no apartado de clases pasivas aquí.

SINDICATO STEG MOI PRETO DE TI


A CORUÑA

Rúa Basquiños 52 · Baixo dereita
15702 - Santiago de Compostela
Tfno 981 580 700
Telf: 981 154 031
compostela@steg.gal
corunha@steg.gal

Ver en Google Maps

 

LUGO

R/ Conde nº 31 · Entresollado esquerda.
27003 · Lugo
Tfno. 982 240 066
lugo@steg.gal

Ver en Google Maps
 

OURENSE

R/ Bedoya 5 · 2º dereita. 32004 · Ourense
Tfno 988 252 323
ourense@steg.gal

Ver en Google Maps
 

PONTEVEDRA

Avenida da Florida 42, oficina 4 (entresollado)
36210 · Vigo
Tfno. 986 857 545
pontevedra@steg.gal

Ver en Google Maps
 
STEG Sindicato de traballadoras e traballadores de ensino de Galiza