Inicio STEG
SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA
   Inicio << STEG Opina

DECRETO DE GALEGO

O informe do Consello Consultivo evidencia a soidade do goberno


O STEG considera que o informe do Consello Consultivo coincide con moitos dos aspectos ilegais do “decretazo” denunciados por esta organización desde que o goberno presentara o borrador do decreto.

O STEG no seu boletín de febreiro recollía, entre outras razóns de oposición ao Decreto, as razóns legais. O informe da nosa asesoría xurídica xa adiantaba as dúbidas de carácter legal da nova normativa. Confirmadas as nosas dúbidas polo Consello consultivo o STEG lémbralle ao goberno que a sociedade galega vén falando alto e claro en contra do decreto desde que se presentou o borrador , e que o rexeitamento ao mesmo é tal que non poderá aplacalo pola vía de incorporar suxestións que permitan sortear a ameaza de ilegalidade.

O contido total do decreto, partindo xa do espírito co que xurdiu, fan deste un decreto completamente ilexítimo que abundará na fractura social que o goberno semella decidido a crear ao redor da lingua. Demandamos, xa que logo, que o PP volva ao consenso do ano 2004 e admita que non pode aprobar un decreto sobre este tema de costas a toda a sociedade.Secretariado Nacional do STEG
Maio 2010

Ditame do Consello Consultivo