Inicio STEG
SINDICATO DE TRABALLADORAS E TRABALLADORES DO ENSINO DE GALIZA
   Inicio << STEG Opina

 

A Consellaría de Educación volve concertar colexios do OPUS que segregan ao alumnado por cuestión de sexo

O STEG CONSIDERA ESCANDALOSA ESTA DECISIÓN POLÍTICA

Iniciamos un conxunto de  mobilizacións co fin de mudar a decisión da Consellaría

A nosa asesoría xurídica vén de estudar as últimas sentenzas sobre o recursos presentados contra estas prácticas noutros territorios do Estado Español para consolidar a viabilidade do recurso xudicial.

Logo deste estudo a conclusión é clara: a sentenza do Tribunal Supremo (abril do 2008) deulle a razón á Xunta de Castela-A Mancha que decidiu negarlle a posibilidade de subvención a estes colexios. Dita sentenza posibilita á Consellaría de Educación a negarlles o concerto aos centros que segregan ao alumnado por cuestión de sexo, xa que deixa ao criterio dos territorios a súa concesión ou non. É máis, a Consellaría está a incumprir o seu propio Decreto de marzo de 2007 que regula a admisión de alumnado nos centros públicos e nos concertados , segundo o cal, no artigo 2º.4 se di claramente que "en ningún caso haberá  discriminación na admisión do alumnado por cuestión de sexo..."

Trátase, polo tanto, dunha decisión política e a Consellaría non tivo, ao igual que noutros casos anteriores, a coraxe de facer unha auténtica política progresista e de cambio. Estamos, como xa dixemos, ante unha decisión política, que segue a favorecer un ensino ultraconservador e fomentador de valores e políticas contrarias ao espitiru da LOE  en todo o referido á coeducación.

Por este motivo o STEG iniciará un conxunto de mobilizacións e denuncias para que a Consellaría rectifique e anule as subvencións a este tipo de colexios. Se para o STEG é unha sen razón a existencia do modelo concertado, resulta máis alarmante  a concesión de axudas a modelos discriminadores por razón de sexo.

MOBILIZACIÓNS :

MÉRCORES 8 ÁS 11.30HS CONCENTRACIÓN DIANTE DA CONSELLARÍA DE EDUCACIÓN.

SOLICITUDE ENTREVISTA COA CONSELLEIRA.

DENUNCIA NA MESA SECTORIAL

INICIO DE ACCIÓNS XUDICIAIS CONTRA A ORDE POLA QUE SE SUBSCRIBEN OU SE MODIFICAN OS CONCERTOS EDUCATIVOS

Secretariado Nacional do STEG