Lexislación · Profesorado · PERMISOS E LICENZAS

PERMISOS E LICENZAS

Novidade: A lei 10/2023, do 28 de decembro, de medidas fiscais e administrativas, no artigo 7 (sete), do capítulo I (Título II), modificou a Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia nos termos que se reflicten no artigo 3º de permisos e licenzas que fala do falecemento, accidente ou enfermidade grave dun familiar:

Orde do 29 de xaneiro de 2016 (DOG 15/02/2016) pola que se regula o réxime de permisos licenzas e vacacións do persoal docente que imparte as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación. Orde do 24/02/2016 pola que se amplía a Orde anterior (DOG 01/03/2016).

-  RESUMO (en .pdf) dos diferentes permisos e licenzas. (O STEG elaborou un resumo-informe de diferentes permisos e licenzas respecto ao embarazo e a maternidade).

- Graos de parentesco

Instrucións da Dirección Xeral da Función Pública sobre o réxime de vacacións, permisos e licenzas:  Resolución do 07/02/2017 que modifica á Resolución do 24/02/2016 -

- Na lei 1/2023 de saúde sexual e reprodutiva e da interrupción voluntaria do embarazo, no seu artigo 5 ter. e na disposición adicional terceira, fala da consideración de situación especial de incapacidade temporal por continxencias comúns aquela baixa laboral en que poida atoparse a muller en caso de menstruación incapacitante secundaria.
 

SINDICATO STEG MOI PRETO DE TI


A CORUÑA

Rúa Basquiños 52 · Baixo dereita
15702 - Santiago de Compostela
Tfno 981 580 700
Telf: 981 154 031
compostela@steg.gal
corunha@steg.gal

Ver en Google Maps

 

LUGO

R/ Conde nº 31 · Entresollado esquerda.
27003 · Lugo
Tfno. 982 240 066
lugo@steg.gal

Ver en Google Maps
 

OURENSE

R/ Bedoya 5 · 2º dereita. 32004 · Ourense
Tfno 988 252 323
ourense@steg.gal

Ver en Google Maps
 

PONTEVEDRA

Avenida da Florida 42, oficina 4 (entresollado)
36210 · Vigo
Tfno. 986 857 545
pontevedra@steg.gal

Ver en Google Maps
 
STEG Sindicato de traballadoras e traballadores de ensino de Galiza